Festivalinfo

Kontakt
Postadresse: Nordkapp filmfestival, Postboks 403, 9751 Honningsvåg, Norway
Besøksadresse: Nordkapp filmfestival, Rådhusgt. 12, 9750 Honningsvåg, Norway
E-post: post@nordkappfilmfestival.no

Ansatte

Elin Malene Berg
Produsent 
Tlf: 97149583
Epost: elin.mi.berg@gmail.com

 

Ida K. Balto
Programsjef
Tlf: 915 98 236
Epost: ida@nordkappfilmfestival.no

 

Edelh Ingebrigtsen
Festivalmedarbeider
Tlf: 90548459
Epost: edelh.ingebrigtsen@nordkapp.kommune.no

 

Frivillig
Har du lyst å være frivillig under festivalen?
Kontakt oss på: frivillig@nordkappfilmfestival.no
 

Nordkapp Filmfestival
Nordkapp Filmfestival er en liten og intim publikumsfestival med beliggenhet i Honningsvåg. Nordkapp Filmfestival er en viktig møtested for den nord norske filmbransje.

Festivalen startet opp i 2004 og har et publikums besøk som har stabilisert seg på ca 5800.

Festivalen er et kommunalt AS eid av Nordkapp kommune. Hovedformål er å være en visningsarena for film. Selskapet skal skape aktivitet og trivsel i Nordkapp kommune og har i den forbindelse allmennyttig formål. Selskapet skal være et ressurssenter for arbeid med barn og unge på filmområdet og bidra til faglige nettverk.

Åndelig beskytter av festivalen: Knut Erik Jensen

Festivalens gudmor: Gørild Mauseth

 

 

Påmelding av film til programmet

Hvis du ønsker å vise din film på årets festival, send oss en epost med beskrivelse og påsynslink så blir filmen vurdert til programmet.
Sendes på epost til: post@nordkappfilmfestival.no

 

Styret i Nordkapp Filmfestival AS

 

Tor Helge Reinsnes Moen Styreleder 
Roald Andersen  Nestleder
Kjersti Røst Styremedlem
Ole håvard Olsen Styremedlem
Hilde Nielsen Styremedlem
Trudy Engen Varamedlem
Siv Kathrin Hjellnes Varamedlem
Per Bær Varamedlem

   

 

 

 

_
_
_