Nordkapp filmfestival logo
12. - 15. september 2019
Nordkapp Barne og Ungdomsfilmfestival 20. - 22. september 2019

Hekseprosessene i nord.

Sist oppdatert: 10.09.2016

Lørdag den 17nde klokken 16:00 er alle velkommen til å høre på historiker Rune Blix Hagen trekke paraleller til vår egen historie og til kveldens storfilm og Norgespremiere "Djävulens Jungfru".

Den rettslige forfølgelsen av hekser og trollfolk ble hard og brutal i Finnmark utover 1600-tallet. Både unge og gamle, samer og nordmenn, kvinner, barn og menn ble rammet. Over 90 mennesker fikk dødsstraff som vanligvis betydde at den syndefulle kroppen skulle brennes til aske på bålet. Ilden var rensende og tilintetgjørende slik at all djevelskap skulle bli utslettet.  Andre fikk streng straff slik som pisking og bot for å ha drevet med hvit magi. Også de helbredende magiske ritualene var Satans verk, ble det hevdet.

Hekseprosssene var verst i Øst-Finnmark, men pågikk for fullt også i nærområdet til Honningsvåg. På 1600-tallet var Kjelvik ett av de største fiskeværene i fylket og her ble det holdt retterting vår og høst. Forhør av mistenkte trollfolk der flere ble utsatt for den såkalte vanntesten forekom både i 1610 og 1630-åra. For virkelig å sette et advarende eksempel i befolkningene ble skyldige trollfolk brent ute på Kjelen, holmen rett utenfor tettbebyggelsen. Til skrekk og advarsel.

Foredraget gir et innblikk i hekseforfølgelsen i Finnmark og vil særlig ta for seg de hekseprosessene som fant sted i dagens Nordkapp kommune med eksemplet Kjelvik i fokus.

Rune Blix Hagen, er historiker ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Han har over lang tid arbeidet med hekseprosessene på 1600-tallet. Hans siste bok  kom i 2015 og hadde tittelen "Ved porten til Helvete. Trolldomsprosessene i Finnmark" (Cappelen Damm). Den vil være til salgs under festivalen.

9788202314460.jpg 

Velkommen!

Vennligst vent
LUKK X Henter artikkelen...

Hekseprosessene i nord.

Sist oppdatert: 10.09.2016

Lørdag den 17nde klokken 16:00 er alle velkommen til å høre på historiker Rune Blix Hagen trekke paraleller til vår egen historie og til kveldens storfilm og Norgespremiere "Djävulens Jungfru".

Den rettslige forfølgelsen av hekser og trollfolk ble hard og brutal i Finnmark utover 1600-tallet. Både unge og gamle, samer og nordmenn, kvinner, barn og menn ble rammet. Over 90 mennesker fikk dødsstraff som vanligvis betydde at den syndefulle kroppen skulle brennes til aske på bålet. Ilden var rensende og tilintetgjørende slik at all djevelskap skulle bli utslettet.  Andre fikk streng straff slik som pisking og bot for å ha drevet med hvit magi. Også de helbredende magiske ritualene var Satans verk, ble det hevdet.

Hekseprosssene var verst i Øst-Finnmark, men pågikk for fullt også i nærområdet til Honningsvåg. På 1600-tallet var Kjelvik ett av de største fiskeværene i fylket og her ble det holdt retterting vår og høst. Forhør av mistenkte trollfolk der flere ble utsatt for den såkalte vanntesten forekom både i 1610 og 1630-åra. For virkelig å sette et advarende eksempel i befolkningene ble skyldige trollfolk brent ute på Kjelen, holmen rett utenfor tettbebyggelsen. Til skrekk og advarsel.

Foredraget gir et innblikk i hekseforfølgelsen i Finnmark og vil særlig ta for seg de hekseprosessene som fant sted i dagens Nordkapp kommune med eksemplet Kjelvik i fokus.

Rune Blix Hagen, er historiker ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Han har over lang tid arbeidet med hekseprosessene på 1600-tallet. Hans siste bok  kom i 2015 og hadde tittelen "Ved porten til Helvete. Trolldomsprosessene i Finnmark" (Cappelen Damm). Den vil være til salgs under festivalen.

9788202314460.jpg 

Velkommen!