Nordkapp filmfestival logo
13. - 16. september 2018
Nordkapp barne og ungdomsfestival 7. - 9. september 2018

SÁMI & ARCTIC NATIVE fokus Fredag!

Sist oppdatert: 11.09.2016

Kom du også – bli med på det vi byr på denne dagen på filmfestivalen! En samisk dag,- men også en dag for alle som velger å bo her oppe i Arktis. Kom å se det på film, dette fellesskapet som vi lever i her opp I nord.

Du vil møte unike bilder av hvordan folk tilpasser seg, hvordan de skaper mening i sine liv i arbeid, i sosialt samvær og i sin fritid. Du blir engasjert, opplever noe som gjenkjennende, eller fremmed, at noe er gripende, høyst aktuelt, mens noe annet vekker din opprørthet og irritasjon!

Mange av dem vi møter lever tett i og av naturen og de er bekymret over at livsgrunnlaget I deres områder trues av inngrep utenfra og av at politiske beslutninger som reguleringer forvaltningen av natur og natur ressurser blir tatt over hodene på dem. Det er hverdagen til folk som vises, ikke bare I Sapmi, men i et overordent fellesskap i urfolksområder i nord. Og det er dette landet I nord, disse områdene som folkene lever I og som de også vil fortsette å leve I som knytter oss sammen, det være seg samer, ikke-samer, kyst og innland, statlige grenser og grenseløsheten, inupiat og ikke-inupiat!

Hovedattraksjonen som vi byr å denne dagen er en visuell reise inn i det samiske, en tidsreise hvor joiken tar tak i oss og fører oss inn i dype lag av det samiske universet. Bli med filmskaper Majlis Skaltje, så får du oppleve hvordan hun gjennom joikens plass I det samiske vever inn fortellinger om den politiske og kulturelle historien, om hvor ødeleggende kolonialismen var for den enkelte og hvordan unge samer i dag viser styrke og verner om sin kultur og identitet.

Med joiken beveger hun seg over et stort område, hele Nordkalotten er er hennes joikearena. Men Majlis byr også på sin egen historie, om det å miste seg selv, finne tibake, bli sterk og vokse på det. Det er sterkt å få høre at når du har mistet alt slik som de østsamer som ble tvangsflytta fra sine områder I Russland, så er joiken det eneste ved siden av den greskortodokse troen som de har igjen fra sitt av sitt område. Når de joiker de navngitte stedene holder de minnet om området sitt levende. Joiken holder deres stedlige tihørighet vedlike,den joiken kan ingen kan ta i fra dem.

Asta M. Balto

Vennligst vent
LUKK X Henter artikkelen...

SÁMI & ARCTIC NATIVE fokus Fredag!

Sist oppdatert: 11.09.2016

Kom du også – bli med på det vi byr på denne dagen på filmfestivalen! En samisk dag,- men også en dag for alle som velger å bo her oppe i Arktis. Kom å se det på film, dette fellesskapet som vi lever i her opp I nord.

Du vil møte unike bilder av hvordan folk tilpasser seg, hvordan de skaper mening i sine liv i arbeid, i sosialt samvær og i sin fritid. Du blir engasjert, opplever noe som gjenkjennende, eller fremmed, at noe er gripende, høyst aktuelt, mens noe annet vekker din opprørthet og irritasjon!

Mange av dem vi møter lever tett i og av naturen og de er bekymret over at livsgrunnlaget I deres områder trues av inngrep utenfra og av at politiske beslutninger som reguleringer forvaltningen av natur og natur ressurser blir tatt over hodene på dem. Det er hverdagen til folk som vises, ikke bare I Sapmi, men i et overordent fellesskap i urfolksområder i nord. Og det er dette landet I nord, disse områdene som folkene lever I og som de også vil fortsette å leve I som knytter oss sammen, det være seg samer, ikke-samer, kyst og innland, statlige grenser og grenseløsheten, inupiat og ikke-inupiat!

Hovedattraksjonen som vi byr å denne dagen er en visuell reise inn i det samiske, en tidsreise hvor joiken tar tak i oss og fører oss inn i dype lag av det samiske universet. Bli med filmskaper Majlis Skaltje, så får du oppleve hvordan hun gjennom joikens plass I det samiske vever inn fortellinger om den politiske og kulturelle historien, om hvor ødeleggende kolonialismen var for den enkelte og hvordan unge samer i dag viser styrke og verner om sin kultur og identitet.

Med joiken beveger hun seg over et stort område, hele Nordkalotten er er hennes joikearena. Men Majlis byr også på sin egen historie, om det å miste seg selv, finne tibake, bli sterk og vokse på det. Det er sterkt å få høre at når du har mistet alt slik som de østsamer som ble tvangsflytta fra sine områder I Russland, så er joiken det eneste ved siden av den greskortodokse troen som de har igjen fra sitt av sitt område. Når de joiker de navngitte stedene holder de minnet om området sitt levende. Joiken holder deres stedlige tihørighet vedlike,den joiken kan ingen kan ta i fra dem.

Asta M. Balto